My Stroke Guide |

Welcome to My Stroke Guide

My Stroke Guide can connect you with others through our online community and help you with:

Advice, information and support.

Cymorth a chyngor i'r rhai yr effeithir arnynt gan strôc

Gall fy Llyfryn Strôc eich cysylltu ag eraill drwy ein cymuned ar-lein a'ch helpu gyda:

  • Cyngor
  • Gwybodaeth
  • Fideos
  • Cefnogaeth