Help o ran defnyddio My Stroke Guide | My Stroke Guide

Ar y dudalen hon mae cymorth technegol ar gyfer defnyddio'r safle hwn: dolenni i'r canllawiau i ddefnyddwyr, tiwtorial fideo yn ogystal â rhestr o gwestiynau cyffredin a fydd yn eich helpu chi i ddefnyddio My Stroke Guide.

 Canllawiau i Ddefnyddwyr

Mae gennym nifer o ganllawiau i ddefnyddwyr i'ch helpu chi i ddefnyddio My Stroke Guide. Mae modd lawrlwytho ac argraffu'r canlynol:

Mae'r fideo ar y dudalen hon yn dangos i chi sut mae defnyddio My Stroke Guide.

Mwy o help

Os oes angen help arnoch chi gydag unrhyw un o'r canlynol:

  • problemau wrth ddefnyddio'r safle
  • cofrestru cyfrif newydd
  • defnyddio'r fforwm a mannau cymdeithasol
  • cwestiynau am ddod o hyd i wybodaeth berthnasol

Anfonwch e-bost atom ni a byddwn yn ateb o fewn 48 awr.

E-bost: mystrokeguide@stroke.org.uk